Category Archives: Psychoterapeutické směry

Dynamická psychoterapie

Dynamická psychoterapie je psychoterapeutický směr, který vychází z psychoanalýzi, probíhá formou rozhovoru a je zřejmě nejužívanějším přístupem v naší zemi. Při optimálním pravidelném docházení jednou týdně pracuje psychoterapeut s osobní historií svého klienta, ovšem skrz aktuální dění a současné starosti. Podobně jako v psychoanalýze věří psychoterapeut, že příznaky duševní poruchy

Analytická psychoterapie

Analytická psychologie je jedním z psychoterapeutických a psychologických přístupů, které patří do oblasti hlubinné psychologie. Zakladatelem analytické psychologie je švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Jung byl původně stoupencem Freudovy psychoanalýzy, ale brzy se v některých názorech odklonil, a to hlavně v pojetí libida a nevědomí. Jung chápe nevědomí mnohem šířeji než

Individuální psychoterapie

Jde o nejčastější formu psychoterapeutické pomoci – na sezení se pravidelně setkává klient se svým psychoterapeutem a formou rozhovoru spolupracují na zlepšení klientových potíží. Kromě informací a vhledů terapeuta je důležitý vztah mezi klientem a terapeutem. Jde o vzájemnou důvěru, otevřenost, pocit bezpečí, který klientovi pomáhá být otevřený a probírat