Psaní deníku a writing therapy

V našich končinách má deníku tradici – pro běžnou veřejnost jde většinou o aktivitu dospívajících, ovšem psychoterapeuté se s deníky často potkávají v rámci jejich vzdělávacího procesu. Některé výcvikové systémy učí budoucí psychoterapeuty zařazovat práci s deníkem jako součást léčebného programu.

Deník je velmi vhodným nástrojem pro třídění myšlenek, zaznamenávání nejen událostí, ale i pocitů, názorů. Deník umožňuje systematicky se věnovat osobním tématům i mimo psychoterapeutická sezení. Deník může také sloužít jako komunikační kanál mezi pacientem / klientem a psychoterapeutem.

V ambulatní péči nachází své uplatnění psaní deníku spíše výjimečně, zatímco na klinikách či v komunitních zařízeních se s deníkem pracuje celkem často.

V ambulatní psychoterapii se čatěji využívá „writing therapy“ – klient má za úkol každý den popsat jednu či dvě stránky libovolným obsahem, psychoterapeut text nečte. Kromě třídění myšlenek a exprese emocí je to také forma ventilace napětí.

Někteří tvořiví klenti doplňují své psané výtvory ilustracemi, kolážemi atd., z pracovního nástroje se tak někdy stává skutečně umělecké dílo. To ale není záměrem, hlavní je pomoci klientovi uvolnit se a otevřít se pro sdílení svých myšlenek a pocitů, aby lépe porozuměl svým problémům a dokázal s pomocí psychoterapie najít východiska a řešení.