Noční můry a psychoterapie

„Co se zdá, to je sen, až se vzbudíš, tak je den!“ Toto pořekadlo říká, že bychom si neměli ze snů nic dělat, že bychom se jim neměli snažit nijak porozumět, protože údajně pro náš život nepřinášejí žádnou důležitou informaci.

Psychoterapie to vidí jinak. Pro psychoterapeuta je sen zajímavý, někdy velmi důležitý zdroj informací o našem podvědomí či nevědomí, tedy o té části našeho dušeního života, který je mimo nše vědomí.

Psychoterapie věří, že ve snech se zkreslenou formou odehrávají důležité momenty z našeho denního života, které nemáme zpracované. Ve sench se odráží naše přání, touhy, strachy a smutky.

Noční můry jsou velmi úzkostné sny, které prožíváme jako značně nepříjemné, vzbouzíme se spocení, vyděšení, se špatnou náladou. Poč zažíváme ve svých snech koncentrovaný strach v příbězích, ve kterých jsme ohrožovaní na životě?

Noční můy se nám často zdají, když se v nás během nějakého období hromadí strach, který si připouštíme jen částečně. Také se noční můry objeví, když jsme oslabení např. vysokou teplotou. Rozhodně jde o signál, že se s námi něco důležitého děje.

Psychoterapie se nezabývá přímo nočními můrami, ale spíš souvislostmi, tím, co je za nimi, proč se nám objevují a kazí naám klidný spánek. A tak spíše budeme mluvit o životních změnách, vztazích, obavách z budoucnosti atd.