Psychoterapie a přejídání

Přejídání je podle psychologů, ale i dietologů a dalších odborníků v oblasti medicíny velmi problematické zacházení s jídlem, které vede nejen k obizitě, ale také k pocitům méněcennosti, depresím a sociálním fóbiím.

Psychoterapie léčí následky přejídání, běžně na psychoterapii chodí právě lidé s úzkostmi a depresivními stavy. Dokáže také pomoci se samotným přejídáním?

Odpověď zní ANO, ovšem vyžaduje to větší míru motivace ke změně na straně klienta, určitá specializace na straně terapeuta a dobrý terapeutický vztah.

Motivaci klenta obvykle zvyšuje dobrá ifnormovanost o problematice přejídání, obecněji o různých podobách poruch příjmu potravy. Důležité je vědět, že jde o zlozvyk a často i nevhodný způsob řešení citových problémů. Podstatná je dobrá zpráca, že se lze přejídání zbavit.

Specializace pro léčbu poruch příjmu potravy zahrnuje určité postupy a zkušenosti s klienty s touto problematikou, velmi vhodná je i kvalitní supervize psychoterapeutovi práce u zkušeného kolegy.

Samotný postup léčby hodně závisí na stylu práce psychoterapeuta, na jeho vzdělání. Obvykle se v těchto případech užívá „eklektický přístup“, který kombinuje různé postupy psychoterapeutických směrů – dynamické psychoterapie, gestaltu, KBT, systemického přístupu a dalších.

Psychoterapie přejídání (psychogenního přejídání, záchvatovitého přejíídání, emočního přejídání) zahrnuje důkladné prozkoumání okolností a situací či pocitů, které přejídání spouští, pak také hledání jiného způsobu jak se postavit k nepříjemným náladám a situacím, někdy také práci s jídelníčkem, který by měl být pestrý a vyvážený – a hlavně dostatečný, bez zbytečného dietování.