Dynamická psychoterapie

Dynamická psychoterapie je psychoterapeutický směr, který vychází z psychoanalýzi, probíhá formou rozhovoru a je zřejmě nejužívanějším přístupem v naší zemi.
Při optimálním pravidelném docházení jednou týdně pracuje psychoterapeut s osobní historií svého klienta, ovšem skrz aktuální dění a současné starosti. Podobně jako v psychoanalýze věří psychoterapeut, že příznaky duševní poruchy mají symbolický význam – nějakým způsobem vyjadřují psychické konflikty a nevědomé procesy, které je třeba postupně poznat, prozkoumat a naučit se je řešit jinak.
Velmi významný je při práci vztah mezi klientem a psychoterapeutem, protože se jedná většinou o střednědobou či dlouhodobou psychoterapii, odehrává se v tomto vztahu mimo jiné také zkušenost klienta, kterou získal ve své minulosti, mluvíme o přenosovém vzthu a o korektivní zkušenosti, kterou klient v psychoterapii obvykle získá.
Často psychoterapeut při dynamickém přístupu užívá metody i z jiných psychoterapeutických škol, pracuje eklekticky. Tento způsob práce se užívá při individuální, párové i skupinové psychoterapii.