Psychoterapie – pomoc při řešení obtížných životních situací

Dobrá psychoterapie je v dnešní složité době moderním způsobem, jak pomoci sobě či svým blízkým úspěšně zvládnout náročné životní období. Pokud si zvolíme psychoterapii, která nám bude vyhovovat a hlavně – které budeme věřit, můžeme kromě rychlejšího zvládnutí problému získat také lepší pochopení toho, co se nám stalo a tato zkušenost nám bude velmi užitečná do budoucna.

Psychoterapeut často spolupracuje s lidmi, kteří hledají porozumění, pochopení a podporu. V bezpečném prostředí důvěry pomáhá psychoterapeut konstruktivně se vyrovnat a poučit se s vlastními chybami ve vztahu k partnerovi, k vlastním dětem či rodičům. Také můžeme potřebovat pomoci pochopit rozpad partnerského vztahu, změnu v chování našich dětí, neplánovanou ztrátu zaměstnání nebo například kroky v plánování naší budoucnosti.

Dobrá psychoterapie nás nezbavuje zásluh na tom, že se nám daří lépe, sama o sobě za nás náš život nevyřeší. Může nám ale velmi pomoci problém pojmenovat, podívat se na situaci s odstupem či „jinýma očima“, pomáhá nám uvědomit si, jaké naše silné stránky nám teď mohou při zvládání problému pomoci a jaké slabé stránky nás brzdí v tom, abychom udělali nějaká důležitá rozhodnutí nebo abychom o svých krocích tolik nepochybovali.