KBT – kognitivně behaviorální terapie

Jedná se o přístup v psychoterapii, který vznikl z kognitivní a behaviorální psychologie a pracuje zejména s teorií učení. KBT zjednodušeně řečeno říká, že každé naše prožívání a chování je prostě naučené a tedy i prožívání a chování, které je součástí příznaku duševní poruchy. Tak máme naučený přehnaný strach při fóbii nebo panické poruše, naučenou bezmocnost při depresích, naučený odpor k jídlu při mentální anorexii.

KBT pracuje hodně s motivací člověka ke změně zaběhlých stereotypů, které nejsou funkční, pracuje také s hledáním situací či stavů, které spouští tyto nefunkční stereotypy (strach, smutek…). Pak následuje fáze nácviková, pomocí konkrétních úkolů se učíme zvládnout situaci jinak, lépe.

Jde spíše o krátkodobou psychoterapeutickou metodu, která je populární ve zdravotnictví, protože je srozumitelná a výsledky lez celkem snadno měřit. Nejlépe funguje k odstranění izolovaných problémů a potíží u motivovaných klientů.