Individuální psychoterapie

Jde o nejčastější formu psychoterapeutické pomoci – na sezení se pravidelně setkává klient se svým psychoterapeutem a formou rozhovoru spolupracují na zlepšení klientových potíží.

Kromě informací a vhledů terapeuta je důležitý vztah mezi klientem a terapeutem. Jde o vzájemnou důvěru, otevřenost, pocit bezpečí, který klientovi pomáhá být otevřený a probírat se svými starostmi.