Zásady dobré psychoterapie

dobrá psychoterapie

Dobrý psychoterapeut je profesionál ve svém oboru, který má patřičné vzdělání, je vůči lidem vstřícný a lidský a chová se dle etických zásad. Dobrý psychoterapeut pracuje pod supervizí a je otevřený dle potřeby spolupracovat s odborníky jiných profesí – lékaři, učiteli, sociálními pracovníky.

Vzdělání a osobní zralost tvoří profesionalitu
Psychoterapeut je zpravidla vysokoškolák, nejčastěji psycholog, psychiatr či absolvent jiného humanitního vzdělání. K tomu prošel psychoterapeutickým výcvikem – specializačním vzděláváním v délce cca pěti let, ve kterém se učí postupy psychoterapie v praxi, na vlastní kůži zažívá roli klienta, pracuje na své osobní zralosti a sebepoznání. Dobrý psychoterapeut se i dále vzdělává a rozšiřuje své profesní kompetence, např. prací pod supervizí.

Dobrý vztah psychoterapeuta a klienta je základem úspěchu
Psychoterapeut je ke klientovi vstřícný, přistupuje k němu bez předsudků, je otevřený mu naslouchat. Důležitá je vzájemná dvůvěra, klient má právo na ochranu osobních informací. Se svými klienty se psychoterapeut setkává v místě, určeném ke konzultacím, nepřekračuje osobní přístup profesionála, nenavazuje s klientem přátelský ani intimní vztah.

Každý klient má určitě právo vědět, co psychoterapeut vystudoval, jakým způsobem pracuje.