Analytická psychoterapie

Analytická psychologie je jedním z psychoterapeutických a psychologických přístupů, které patří do oblasti hlubinné psychologie. Zakladatelem analytické psychologie je švýcarský psycholog Carl Gustav Jung.

Jung byl původně stoupencem Freudovy psychoanalýzy, ale brzy se v některých názorech odklonil, a to hlavně v pojetí libida a nevědomí. Jung chápe nevědomí mnohem šířeji než původně zamýšlel Freud, nepracuje pouze s potlačeným sexuálním pudem, a z větší části mluví o nevědomí jako o kolektivní lidské zkušenosti. Toto kolektivní nevědomí představuje velké duchovní dědictví vývoje lidstva, jakési znovuzrození v každém člověku. Kolektivní nevědomí se skládá z archetypů, což jsou praobrazy chování (jednání), pocitů a poznávání, projevující se například ve snech a fantaziích člověka.

Jungiánská psychoterapie si pak klade za cíl dosažení celistvosti skrze integraci těchto nevědomých sil a motivací, které tvoří základ lidského jednání.

Analytická psychologie včetně psychologie archetypální pracuje s pojmem nevědomí jakožto zdrojem léčebného působení i zdravého vývoje jedince. Do obecného povědomí nejen odborníků, ale i široké veřejnosti, se zapsal C. G. Jung pojmem extravert a introvert, které tvoří základ analytické osobnostní typologie.

 

Volně citováno z Wikipedie