Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie je velmi účinná metoda léčby duševních poruch a práce na sobě, která se odehrává ve skupině klientů, vedené jedním či dvěma psychoterapeuty. Skupina se schází pravidelně několikrát do měsíce, většinou je po nějakou dobu uzavřená – to znamená, že se tam potkávají stejní lidé. To je důležité pro jejich pocit bezpečí, důvěry v to, že mohou před ostatními mluvit o svých starostech a o svém trápení.

Skupinová psychoterapie je velmi účinná zejména tam, kde se starosti klienta týkají jeho nejistoty v kontaktu s druhými lidmi a jeho obav z toho, že není pro ostatní dost dobrý. Skupinová psychoterapie zlepšuje sociální dovednosti a schopnost lépe komunikovat s druhými lidmi a také zlepšuje reálný pohled sám na sebe.