Porucha osobnosti – pomůže psychoterapie?

Dříve se učilo, že porucha osobnosti psychoterapii odolává a v podstatě není léčitelná. To dnes (a už delší dobu) naštěstí tak úplně neplatí, hodně záleží na schopnosti klienta navázat psychoterapeutický vztah.

Porucha osobnosti je nevyváženě, nezrale uspořádaná osobnost, která má problém se sebeovládáním, se schopností přizpůsobit se změnám, unést běžný stres, důvěřovat druhým a mít se přiměřeně rád. Nejedná se o nemoc, často platí, že při duševní nemoci trpí samotný nemocný, zatímco při poruše osobnosti trpí více jeho okolí, on sám za své problémy okolí hodně obviňuje, chybí sebereflexe.

Neexistuje ostrá hranice mezi zdravou osobností a osobností narušenou. Spíše jde o kontinuum, plynulý přechod od výraznější vlastnosti přes výrazné osobnostní rysy až po poruchu osobnosti určitého typu.

Typ poruchy osobnosti určuje dominantní rys, oblast, která je nejvíce narušená. Schopnost se léčit určuje, jak už jsme psali, míra vztahovosti klienta – schopnost svému psychoterapeutovi důvěřovat. V případě navázání dobré spolupráce mezi psychoterapeutem a klientem se jedná spíše než o léčbu o proces dozrávání osobnosti a jde o dlouhodobou spolupráci.