Psychoterapie a relaxační techniky

Někteří psychoterapeuti využívají při práci s klientem relaxační techniky, pomáhají tak klientovi uvolnit se, ulevit si ve stresu, snížit úzkost, cítit se lépe. Dobrá psychoterapie pomáhá vybrat takový druh relaxace, který klientovi nejvíce vyhovuje a učí klienty relaxace využívat bez nutnosti spolupráce s terapeutem.

Existují dva nejrozšířenější druhy relaxace – Schultzův autogenní tréning a Jacobsonova progresivní relaxace. První metoda učí klienty klidnému uvolnění tělesných partií, pracuje s dechem, tepem srdce, pozitivními formulkami, někdy se využívají též imaginace. Druhá metoda pracuje na principu zatínání svalových partií s následným uvolněním, těž je důležitá práce s dechem, metoda je poměrně akční.
Samozřejmě existuje mnoho dalších metod, vycházejících většinou z jógy či jiného tělesného cvičení.

Některé psychoterapeutické směry, jako například biosyntéze, mají relaxační prvky práce s tělem zabudované přímo do vlastní metody práce s klientem. Terapeut, pracující psychodynamicky, může klientovi relaxaci nabídnout jako pomocnou metodu.
Relaxovat lze též skupinově, což se hojně uplatňuje v různých stacionářích a psychiatrických zařízeních.