Dobrá psychoterapie a pomoc v krizi

Krizí rozumíme náročné životní období, plné emocí, nejistoty, pocitů, že to nedokážeme vyřešit. Krize patří k životu a je svým způsobem pro život důležitá, i když o ní nikdo nestojí.

Dobrá psychoteramie může velmi pomoci každému z nás krizí provézt, získat podporu, informace a inspiraci jak situaci zvládnout a úspěšně krizí projít. Užitečnost krize spočívá v tom, že se vždy něco naučíme – dozvíme se něco o sobě, o svých slabinách, ale také o silných stránkách, které nám pomáhají a o které se můžeme opřít. K tomu je ale zapotřebí nevyhýbat se řešení a umět se poučit.

Psychoterapie, zaměřená na krizovou intervenci bývá spíše krátkodobá, hodně strukturovaná, nabízí konkrétní doporučení a postupy a pomáhá rozšířit tunelové vidění situace toho, kdo se v krizi nachází.