Kdo je dobrý psychoterapeut

Dobrý psychoterapeut je samozřejmě částečně subjektivní pojem – každému vyhovuje trochu jiný přístup, jiný typ člověka, hodně záleží také na životní situaci. Jsme-li v krizi, spíše potřebujeme někoho, kdo je trochu akční, zároveň dobře srozumitelný, strukturovaný, někdy i rázný. Pokud se prokousáváme dlouhým obtížným obdobím, hledáme často spíše někoho klidného, velmi chápajícího atd. Dost také hraje roli povaha klienta.

Dobrý psychoterapeut není vždy dobrý pro všechny, přesto můžeme některé věci podtrhnout:

  • Základem je dobré vzdělání – dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, zkušenosti s prací v supervizi, praxe v oboru.
  • Psychoterapeut by měl být spíše vyrovnaný, spíše spokojený ve svém vlastním životě – to se těžko pozná zvenčí, ovšem můžeme si všimnout nějakých extrémních projevů či výrazných nápadností.
  • Dobrý psychoterapeut si musí být vědom vlastních limitů a omezení – není žádná ostuda přiznat si, že na nějaké problémy či potíže druhých nestačí a nabídne pak služby někoho z kolegů.